07.2020
28
Bí quyết tránh bị giảm trừ bồi thường bảo hiểm khi ô tô bị tai nạn
Giảm trừ bồi thường bảo hiểm xảy ra khi khách hàng vi phạm hoặc không thực hiện các nghĩa vụ của người được bảo hiểm khi xảy ra thiệt hại.
07.2020
28
Cháy xe khi đang lưu thông, bảo hiểm sẽ bồi thường bao nhiêu?
Nếu khách hàng tham gia bảo hiểm thân vỏ cho xe ô tô, khi cháy xe sẽ được bồi thường, thậm chí được bồi thường toàn bộ giá trị xe.
07.2020
28
Mất giấy chứng nhận bảo hiểm có được giải quyết bồi thường?
Nếu mất Giấy chứng nhận hay Hợp đồng bảo hiểm, khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm cấp lại, giải quyết bồi thường.
07.2020
28
Đòi bồi thường bảo hiểm xe: Sẽ không phải tự đi xin hồ sơ công an?
Thông tư số 63/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết về quy trình xử lý tai nạn giao thông và cung cấp hồ sơ khi doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu.
06.2020
09
Trung Tâm đăng kiểm các tỉnh thành phố Việt Nam
Danh sách các trung tâm đăng kiểm được cập nhật và phân theo các tỉnh thành phố để các bạn dễ tìm kiếm trung tâm gần khu vực chọn tỉnh thành phố bạn cần xem ...
06.2020
09
Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Thái Bình
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Thái Bình
06.2020
09
Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Đà Nẵng
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Đà Nẵng
06.2020
09
Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Cần Thơ
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Cần Thơ
06.2020
09
Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Phú Yên
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Phú Yên
06.2020
09
Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Yên Bái
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Yên Bái
06.2020
09
Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Vĩnh Phúc
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Vĩnh Phúc
06.2020
09
Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Vĩnh Long
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Vĩnh Long
06.2020
09
Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Tuyên Quang
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Tuyên Quang
06.2020
09
Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Trà Vinh
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Trà Vinh
06.2020
09
Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Tiền Giang
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Tiền Giang