VIỆT TUẤN AUTO
81 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên- Hà Nội